Polityka prywatności 2020-03-01T00:41:30+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej portrety.cyberlab.pl.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową prowadzoną pod adresem portrety.cyberlab.pl [dalej: „Witryna”] przez: Jarosława Krzywdę, Wacława Małodobrego oraz Annę Korzuszek – Nowak, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej funkcjonującej pod firmą: Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620 [dalej: Cyberlab.pl].

Cyberlab.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów/zamówień z jej wykorzystaniem oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Cyberlab.pl wdrożył odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Witryny i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cyberlab.pl przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.);
  3. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.);

  w których to aktach znajdziecie Państwo szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu praw.

§2 ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
 2. Podawanie przez Państwa wymaganych przez Cyberlab.pl danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Witrynę, może zostać zablokowana z uwagi na niepodanie przez Państwa wymaganych danych.
 3. Rejestrując się w Witrynie, składacie Państwo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Cyberlab.pl danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Witrynie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura rejestracji w Witrynie nie zostaje ukończona, a podane przez Państwa dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
 4. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

§3 DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ Cyberlab.pl

 1. Cyberlab.pl przetwarza Państwa dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Państwa lub skontaktowania się z Państwem), które to dane udostępniacie Państwo na skutek korzystania z usług oferowanych przez Cyberlab.pl lub zostały przez Państwa podane samodzielnie.
 2. Cyberlab.pl przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, dane/informacje o dokonywanych przez Państwa płatnościach, informacje dotyczące Państwa aktywności w Witrynie, adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z którego Państwo korzystacie, dane o lokalizacji, wizerunek.
 3. Cyberlab.pl niniejszym informuje, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysyłkę wiadomości elektronicznej na adres info@cyberlab.pl.

§4 KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Państwu zalogowania się do Witryny lub jej podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania.
 3. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Witryną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Witryny oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Witryny lub do personalizacji zawartości podstron Witryny. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Państwa przeglądarki internetowej.
 4. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Witryny do Państwa potrzeb.
 5. Przysługuje Państwu prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: info@cyberlab.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 7. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

§5 UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Cyberlab.pl nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazicie Państwo na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4 oraz 6, Cyberlab.pl może udostępniać publicznie oraz swoim partnerom.

§6 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowych i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych podstron Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Cyberlab.pl
 4. Cyberlab.pl wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies Sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania z konta użytkownika. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia.
  2. Cookies Trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w ich parametrach. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia.
 5. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania danych;
  3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.
 6. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Witryny do Państwa preferencji;
  2. optymalizacji korzystania z Witryny, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Witryny;
  4. utrzymanie Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie będziecie musieć Państwo na każdej podstronie Witrynie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 7. Stosowane przez Cyberlab.pl Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego poprzez Cookies.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Cyberlab.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu większości przeglądarek internetowych.

§7 INTEGRALNOŚĆ I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cyberlab.pl ułatwia Państwu zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Cyberlab.pl przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

§8 PRYWATNOŚĆ MAŁOLETNICH

Cyberlab.pl nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.

§9 POWIADOMIENIA O AKTUALIZACJACH

Cyberlab.pl zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Cyberlab.pl powiadomi Państwa o istotnych zmianach sposobu traktowania przez Cyberlab.pl informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Witrynie i wysyłając do Państwa wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziecie Państwo nieusatysfakcjonowani zmianami w Polityce Prywatności możecie Państwo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez Cyberlab.pl poprzez usunięcie swojego konta bądź rezygnację z korzystania usług Cyberlab.pl.

§10 KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się nami pod adresem mailowym info@cyberlab.pl lub listownie na adres: al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze sprzedażą naszych produktów i usług oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jarosław Krzywda, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6251365392, REGON: 273177126, Wacław Małodobry, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6321442650, REGON: 360381486 oraz Anna Korzuszek – Nowak, prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, ul. Kamienna 5a, 42-512 Psary, NIP: 6252367074, REGON: 241387328, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620, numer telefonu: 32 726 12 19, poczta elektroniczna: info@cyberlab.pl
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: info@cyberlab.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie oferowanych przez nas produktów, ale także przy nabywaniu produktów lub usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego), a także wizerunek.
Cel przetwarzania Podstawa prawna
Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Kontaktujemy się z Tobą z wykorzystaniem imienia i nazwiska, pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, odpowiedzieć na zapytanie wskazane w formularzu kontaktowym, a także by potwierdzić reklamację i fakt jej usunięcia. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest realizacja warunków współpracy
Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego.
Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorcy prowadzimy także dokumentację rachunkową oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Czy moje dane podlegają profilowaniu? Nie profilujemy Twoich danych osobowych.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania [w tym do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield)] lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą oraz celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne.

Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;